دیدار پیشکسوتان ورزش قم با آقای احمد حاجی زاده


دیدار پیشکسوتان ورزش قم با آقای احمد حاجی زاده پیشکسوت فوتبال؛ رییس اسبق اداره تربیت بدنی و معاونت محترم سیاسی امنیتی استاندار قم.
دراین دیدار؛ آقای عابدی (مدیر کل ورزش و جوانان)؛ اعضای انجمن پیشکسوتان (آقایان جمال. خانی. برقعی. اربابی. خوشزبان و درخشش)؛ رییس هیات جانبازان (محمد پیروزمنش)؛ آقایان حسین آزاد و معارفوند و نیز مدیر عامل انجمن (حسینی نژاد) حضور داشتند.

دیدار پیشکسوتان ورزش قم با آقای احمد حاجی زاده

دیدار پیشکسوتان ورزش قم با آقای احمد حاجی زاده

دیدار پیشکسوتان ورزش قم با آقای احمد حاجی زاده

ادامه مطلب